แบบสอบถามออนไลน์ ของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แบบสอบถามออนไลน์ ของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

📣📣 ขอเชิญเกษตรกรชาวไร่อ้อย ที่ได้รับสิทธิ์โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรอกแบบสอบถามออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz0fVF-DY3LFbaZ2BvqLuB3-WJD_hvXSsg_yTF049g_8cOuQ/viewform?fbzx=-1503560240080738992&fbclid=IwAR1sZJC8m0OPFw HRw034c3mgjDxbTtxA4fjdvZNATLZvgCm45QGpPkF9YZc และ QR code ตามรูป ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 3 กรกฏาคม 2563 📣📣

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป